შ  ვ  ი  დ  ი      ს  ხ  ი  ვ  ი

შ  ვ  ი  დ  ი      ს  ხ  ი  ვ ი

    საწყისი გეგმიდან გამომდინარე, ერთიანმა სიცოცხლემ დაიწყო გაფართოება და შვიდი ეონი, ანუ ემანაცია გამოვიდა  ცენტრალური ენერგეტიკული ქარბორბალიდან და მათ აქტიურად გაიმეორეს ეს პროცესი დეტალურად.

უფრო გასაგები ენით რომ ვთქვა, დედამიწაზე ადამიანური არსების ბუნებასა და მისი პიროვნების გაჯერებას ახდენს სამი ტიპის ენერგია. აქედან მესამე იყოფა კიდევ ოთხ ტიპად. ოკულტური ენით მათ შვიდი სხივი ეწოდებათ.

მაშასადამე, უმაღლესიდან გამოდის ერთიანი ნაკადი, რომელიც იყოფა სამ ნაკადად, ხოლო ეს უკანასკნელნი დიფერენცირდებიან შვიდ ნაკადად, რომელთაც, ასე ვთქვათ, "გამოაქვთ სინათლეზე" შვიდი სახის სული.

სამი ნაკადი გადადის შვიდი სახის ენერგიაში, ხოლო ეს უკანასკნელნი ქმნიან 49 სახის ძალას, რომლებიც საკუთარ თავს ავლენენ სამი სამყაროს ყველა ფორმაში და ბუნების ოთხივე სამეფოში  (მინერალური, მცენარეული, ცხოველური, ადამიანური).

შვიდი სახის ენერგია, ანუ სხივი ოკულტურად შემდეგნაირად აღიწერება:

1 – ძლევამოსილების, ანუ ნების მეუფე.  

2 – სიყვარულისა და სიბრძნის მეუფე.     

3 – აქტიური შემეცნების მეუფე.

4 – ჰარმონიის სილამაზისა და შემოქმედების მეუფე.

5 – კონკრეტული ცოდნის, ანუ მეცნიერების მეუფე.

6 – იდეალიზმისა და ერთგულების მეუფე.

7 – ცერემონიალური წესრიგის, ანუ მაგიის მეუფე.

  ეს შვიდი სხივი მოქმედებს ყველაზე და ყველაფერზე. ფიზიკურ სხეულზე, ფაქის სხეულებზე, ხასიათის თავისებურებებზე, ქცევაზე, აზროვნების ტიპზე და ინტენსიურობაზე და სხვა. ადამიანის შვიდი ენერგეტიკული ცენტრიც(ჩაკრა) წარმოიქმნა როგორც რეაქცია შვიდი სახის ენერგიაზე, როგორც  შვიდი სხივის ათვისება ადაპტირების  მცდელობის შედეგი.

შვიდი სხივი გამოხატავს შვიდი სახის ძალას, რომლებიც დემონსტრირებას უწევენ ღმერთის შვიდ ხარისხს(თვისებას). ეს შვიდი ხარისხი(თვისება) შვიდჯერად ზეგავლენას ახდენს უკიდეგანო ღვთიური სამყაროს ყოველი კუთხე კუნჭულის მატერიასა და ფორმაზე.

(ტიბეტელი მასწავლებლის მიერ გადმოცემული ინფორმაციის  მიხედვით)

ზეადამიანები  სულიერი იერარქია განდობის საფეხურები აშრამები  შვიდი სხივი    განდობის გზა    სასიცოცხლო ინფორმაცია        გასამხელი საიდუმლოებანი  მეორედ მოსვლა     სულიერი იერარქიის ექსტერიალიზაცია   სამყაროს მეუფე და პლანეტარული იერარქია      მელქიორი  ეზოთერული კოსმოლოგია   განდობა    თავის უფალი მონები    კოსმიური მოვლენები   "ძველი"  წინასწარმეტყველებანი    დავით ლოპეზის წინასწარმეტყველება    ა ნ ტ ი ქ რ ი ს ტ ე    სიყვარულის გავრცელება   ა ღ დ გ ო მ ა    სიდჰების სწავლება   ღვთის სასუფეველი    რ ე ა ქ ც ი ა  ღმერთით შემოსილი    სექსუალური ენერგია    სიყვარულის განცდა      სიყვარული   გრძნობები     ატომი "ნუს"– ი   პლუტონი  შემდეგი ნაბიჯი  კანონი   კანონის შესახებ  სტალკერი  მამოძრავებელი ძალა   კანონის ატრიბუტები      სიყვარული არის კანონი      თვითკონტროლი და კანონი      კანონი და ამაღლებული მეუფეები      ძლევამოსილი თანდასწრება   ცნობიერება სხეული და სიყვარული       მოქმედების პრაქტიკა      ცნობიერება სხეული და სიყვარული

 

 

სიყვარულის გავრცელება


რსებობს ჭეშმარიტება

არსებობს იერარქია

არსებობს პირობები რომელთა დაკმაყოფილება აუცილებელია
.

 სიყვარულის შესახებ ცოდნა უნდა მივიდეს თითოეულ ადამიანამდე.

ამ მიზნებს ემსახურება სიყვარულის გავრცელება

 

სიყვარულის პრაქტიკა

სიყვარულის მდგომარეობაში ყოფნისას ყველაფერი სასიკეთო თავისით მზადდება და ხდება.

ჩვენ სიყვარულზე ვზრუნავთ, სიყვარული კი ჩენზე!

 

სიყვარულის ღრმა პრაქტიკა

სტალკერი იმორჩილებს ემოციურ სხეულს

მშვიდი ემოციური სხეული

სულთან კავშირის გარანტია!!!

 

ფორუმი

უძველესი ცოდნა

http://olmek.info

 

  2010     ©