ჩემი  წიგნები

ყველა უფლება დაცულია

არც ერთი აბზაცი და ნაწილი ამ წიგნებში წარმოდგენილი ტექსტიდან, არ შეიძლება გავრცელებულ იქნას, არცერთი შესაძლო ფორმით და საშუალებით.

სიახლე - გამოიცა ჩემი მეხუთე წიგნი ქართულ ენაზე: - "აშრამის გაკვეთილები".

შეძენის მსურველებმა მიმართეთ - Мзеона Ибериели (მზეონა იბერიელი) - ს, ფეიბუკზე პირადში, მესენჯერში https://www.messenger.com/t/100000594201763

Нет описания.

წიგნში "აშრამის გაკვეთილები" გადმოვეცი დედამიწის სულიერი მთავრობის, სულიერი იერარქიის მიერ ბუდჰის პლანზე გახსნილ სპეციალურ სასწავლო დაწესებულებებში ჩემ მიერ მოსმენილი ლექციები, გაკვეთილები, სწავლის პროცესი, შეძენილი სწავლება, უნარები, მაქსიმალური სიზუსტით.

წიგნის სარჩევი

სიცოცხლის ხე

შავი ძმები

ცეცხლის და წყლის შეთანხმება

ღვთისმგრძნობელობა

კომა

ახალი სამყარო

გულისმიერი გრძნობები

ერთიანი სამყარო

მებრძოლი

აშრამის მეგობარი

სულიწმინდა

გამოცდა

ხუთმაგად

შემოქმედი

გრძობები სიზმარს რეალობად აქცევენ

კედელი რომელიც არ არსებობს

ფაქიზი სიმყარე

ჰეცერა სეფიროტები

სულიწმინდა

თეთრი სუბსტანცია

კვება და გულის ცენტრი

ცდუნებისადმი წინააღმდეგობა

ღვთიური თანდასწრება

დროის მიღმა

ლექცია აშრამში

სამყაროს სული

პასუხები მნიშვნელოვან კითხვებზე

ეპილოგი

 

სიახლე - გამოიცა ჩემი მესამე წიგნი ქართულ ენაზე: - "სინათლის სხეულის გეომეტრია - ზეადამიანები".

სინათლის სხეულის გეომეტრია

წიგნში გადმოცემულია ენერგიის ხედვის შედეგად მიღწეული შემეცნება.  სინათლის სხეულის გეომეტრია, აგებულება, ფუნქციონირება, აღქის წერტილი, მისი გადაწევის შედეგები, საუბრები მასწავლებელთან, იერარქიისა და განდობის გზა. წიგნი მოიცავს ფერად ილუსტრაციებს, ადამიანის ენერგეტიკული სხეულის, ცნობიერებისა და სულის ურთიერთბმათა დიაგრამებს, წინა ცხოვრებათა ზონების განლაგებას ენერგეტიკულ სხეულში, ცხოვრებათა ქვეცხოვრებების ფრაქტალურ სტრუქტურას, მათი განლაგების  გეომეტრიას.

სარჩევი

ძიება

ენერგიის ხედვა

ფუნდამენტური ენერგეტიკული ნაკადები

პირველი სინათლე ცნობიერების ბლოკები

სინათლის გიგანტური სხეულები(ბლოკები)

მიკროსკოპული ენერგო ქარბორბალები

აღქმის წერტილი და ცნობიერების ბლოკები

ალექსანდრე მაკედონელის დამარცხება

უამრავი "მე"

უჯრედული ცნობიერება

ილუზია

საკრალური გეომეტრია

გათვითცნობიერება

სინათლის ხიდი

სულის მოპოვება

სულიწმინდა

გაორების ილუზია

იერარქია

ზეადამინები

ქრისტე

ზეადამინობისაკენ მიმავალ გზაზე

ადამიანები რომლებიც ქრისტეს ეხმარებიან

მსახურება

ჯგუფური განვითარება

ღვთიური გეგმის მსახურება

ეპილოგი

 

ფასი 25 ლარი

 

სიახლე - გამოიცა ჩემი მეორე წიგნი ქართულ ენაზე: - "შეხვედრები წმინდანებთან"

              Нет описания.

წიგნი წარმოადგენს სხეულს გარეთ ზეადამინებთან, წმინდანებთან შეხვედრების ჩანაწერს, მოყვანილია შეხვედრები იესოსთან, მოსესთან, სენ ჟერმენთან, ანა რაჯთან, წმინდა ბარბარესთან და სხვა.

სარჩევი

1. შესავალი.

2. ისტორიის დასაწყისი, ღმერთების ჩამოსვლა.

3. წითელი დედოფალი.

4. რეპტილიური სამყარო, ახალი გეგმა.

5. ძლევამოსილი მეფე.

6. წმინდანები.

7. ფრთებგაშლილი არწივი.

8. შეხვედრები იესოსთან.

9. სიყვარულის პულსაცია.

10. ბნელები.

11. სიყვარულის პრაქტიკა.

12. წმინდა ბარბარე.

13. შეხვედრები მოსესთან.

14. ქადაგების კურთხევა.

15. შენ მიაღწევ ქრისტეს ცნობიერებას.

16. წმინდანი და მისი გარეგნობა.

17. ქრისტეს გაკვეთილები.

18. სულიწმინდა.

19. ცნობიერების საიდუმლო.

20. თავდასხმა.

21. უსიყვარულობა.

22. აღდგომა.

23. სიუხვე.

24. მთავარი.

25. შინაგანი საუბრები და კანონი.

26. შეხვედრა სენ ჟერმენთან.

27. კანონი.

28. სიყვარულის სხეული(ევოლუცია).

29. პასუხები მნიშვნელოვან კითხვებზე.

30. მკვდრეთით აღდგენის უნარი.

31. კითხვა პასუხის გაგრძელება.

32. ეპილოგი.

 

ფასი 25 ლარი

 

    სიახლე - გამოიცა ჩემი პირველი წიგნი ქართულ ენაზე: - "სინათლის სხეულში ცნობიერების გადატანის ხელოვნება - სიზმრის იოგა"

              

 

წიგნი მთლიანად დეთმო - სიზმრის იოგას. დაწვრილებითაა ახსნილი ფიზიკური სხეულიდან გამოყოფის ტექნოლოგია, სიზმარში პირდაპირი გადასვლის ტექნიკა. ორეულთან მუშაობის სქემა.

 სარჩევი მოცემულია ქვემოთ:

სარჩევი:

ნაწილი პირველი                                                                                                    ნაწილი მეორე

1. ცნობიერების გადატანის ხელოვნება (სინათლის ხვია).                      18. გახსენება

2. მეორე სამყარო.                                                                                             (გაკვეთილი პირველი - გახსენება)

3. სწორი აქტიურობა.                                                                                       19. გაკვეთილი მეორე - ძილღვიძილის ციკლები.

4. გახსენებისა და ჩაწერის აუცილებლობა.                                                 20. გაკვეთილი მესამე - შეღწევა აზრის ძალით.

5. შეგნებული მოქმედება.                                                                               21. გაკვეთილი მეოთხე - მეგობრები.

6. მეორე გადატანა.                                                                                          22. გაკვეთილი მეხუთე - ტრანსის ხელოვნება.

7. მესამე გადატანა                                                                                           23. გაკვეთილი მეექვსე - საგნების გადაადგილება.

8. უძველესი ტექნიკა (პირდაპირი გადასვლა).                                          24. გაკვეთილი მეშვიდე - ლევიტაცია.

9. მეორე სინათლე.                                                                                          25. გაკვეთილი მერვე - მუტაცია, გარდაქმნის ხელოვნება.

10. სინათლის თვალები.                                                                                 26. გაკვეთილი მეცხრე - ტოტემი.

11. დანახვის მცდელობა.                                                                                27. გაკვეთილი მეათე - კატისევრნი.

12. აზროფორმები და შინაგანი ცეცხლი .                                                   28. გაკვეთილი მეთერთმეტე - ტრადიციაში მიღება

13. გამონთავისუფლებული ენერგია.                                                          29. გაკვეთილი მეთორმეტე - ერთობლივი სიზმარი.

14. სექსუალური ასკეზა.                                                                                30. გაკვეთილი მეცამეტე - მეორე ყურადღება.

15. ცენტრებს მიღმა სამყაროები.                                                                 31. დუბლი - ორეული.

16. მე ვხედავ სინათლის სხეულს.                                                           32. გაკვეთილი მეთოთხმეტე - ორეულთან მუშაობა.

17. არაორგანულ არსებათა მცდელობა.                                                 33. გაკვეთილი მეთხუთმეტე - კავშირი ორეულთან.

                                                                                                  34. გაკვეთილი მეთექვსმეტე - განჭვრეტა სიზმარში.

                                                                                                                       35. გაკვეთილი მეჩვიდმეტე - ორეული სამყარო.

                                                                                                                       36. გაკვეთილი მეთვრამეტე - კითხვაზე პასუხი.

 

ფასი 25 ლარი

 

სიახლე - გამოვიდა ჩემი  პირველი წიგნი ალქიმიის მიმართულებით  "ალქიმია - ოქროს საწმისი". შეძენის მსურველებმა მიმართეთ - Мзеона Ибериели (მზეონა იბერიელი) - ს, ფეიბუკზე პირადში, მესენჯერში https://www.messenger.com/t/100000594201763

წიგნის სარჩევი

1 - არგონავტები

2 - ფილოსოფიური ქვა

3 - საწყისი მატერია Prima materia

4 - ლუციფერი. როზენკრეიცერების საწყისი მატერია

5 - ეგვიპტელი ქურუმი

6 - შავი და თეთრი

7 - როზენკრეიცერი რაინდი

8 - სატურნი

9 - ოლმეკები. ღმერთების საკვები

10 - ალქიმიური გეომეტრია

11 - გალები

12 - ფილოსოფიური მარილი

13 - კითხვაზე პასუხი

14 - პროლოგი

 

ფასი 25 ლარი

 

 

 

 


 

აგრეთვე შგიძლიათ შეიძინოთ რუსულ ენაზე გამოცემული ჩემი წიგნი სიზმარხილვაზე: - " СНО-ВИДЯЩИЙ "

                                        

წიგნის სარჩევი:

1. Охота за сновидениями.                                                                                                                        19. Влияние взгляда на смещение фокуса сознания.

2. Выбор которого нет.                                                                                                                             20. Параллельные миры.

3. Начало действия                                                                                                                                    22. Огненное крещение.

4. Мантра медитация.                                                                                                                                23. Вторые врата сновидения.

5. Сатипатхана.                                                                                                                                          24. Руна ISA "I" и неорганичесские существа.

6. Выслеживание снов.                                                                                                                              25. Руна EHWAZ: лошадь: "M" и трава длявола.

7. Точка опоры.                                                                                                                                         26. Нагуаль.

8 Стена, которую строит церковь.                                                                                                           27. Уроки нагуаля.

9. Сновидения фрагментов прошлой жизни.                                                                                           28. СВЯЩЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ

10. Гармонизация энергетических полей.                                                                                                 29. Торсионные поля.

11. Христианский обряд захоронения.                                                                                                      30. Огонь и вода.

12. Первое кольцо высвобождённой энергии.                                                                                          31. Вибрация.

13. Беседа с оракулом американских индейцев.                                                                                        32. Цолькин.

14. Сновидения силы.                                                                                                                                 33. Матрица.

15. Долгожданное осознание.                                                                                                                     34. Заключение.

16. Внутри сна.

17. Тактический сон.

18. сила воображения

ფასი 10 ლარი


   ზემოთ მოყვანილი წიგნების ფასი, თითო  25 ლარი ქართულენოვანი  და 10 ლარი რუსულენოვანი.

Нет описания.

 

                                                                                                       

 

 

მსურველები დამიკავშირდით ფეისბუკზე https://www.facebook.com/giorgi.olmek 

ან მიმართეთ  - Мзеона Ибериели (მზეონა იბერიელი) - ს, ფეიბუკზე პირადში, მესენჯერში https://www.messenger.com/t/100000594201763

 

საწყისი გვერდი

 

 

 

სიყვარულის გავრცელება


რსებობს ჭეშმარიტება

არსებობს იერარქია

არსებობს პირობები რომელთა დაკმაყოფილება აუცილებელია
.

 სიყვარულის შესახებ ცოდნა უნდა მივიდეს თითოეულ ადამიანამდე.

ამ მიზნებს ემსახურება სიყვარულის გავრცელება

 

სიყვარულის პრაქტიკა

სიყვარულის მდგომარეობაში ყოფნისას ყველაფერი სასიკეთო თავისით მზადდება და ხდება.

ჩვენ სიყვარულზე ვზრუნავთ, სიყვარული კი ჩენზე!

 

სიყვარულის ღრმა პრაქტიკა

სტალკერი იმორჩილებს ემოციურ სხეულს

მშვიდი ემოციური სხეული

სულთან კავშირის გარანტია!!!

 

ფორუმი

უძველესი ცოდნა

http://olmek.info

 

  2010     ©