ლექცია

ადამანის ფაქიზი სხეულები, აშრამის გაკვეთილები და სხვა..

 

   "ლექციაზე ვისაუბრებთ ადამინის ფაქიზ სხეულებზე, ენერგეტიკული სხეულის საკრალურ გეომეტრიაზე, სამყაროს უნივერსალურ კოსმიურ ყვავილზე, ტრიადაზე, განვიხილავთ მონადის სულის და სხეულის ურთიერთ კავშირის გეომეტრიას და მხედველის მიერ დანახულ კვლევებს. კოსმიურ პლანებზე(კოსმიურ ეთერულ პლანზე, ასტრალურზე და ა.შ). , ამაღლებამდე და ამაღლების შემდგომ გზაზე, აშრამის ზოგიერთ გაკვეთილზე და ა.შ. 

    

საწყისი გვერდი

 

სიყვარულის გავრცელება


რსებობს ჭეშმარიტება

არსებობს იერარქია

არსებობს პირობები რომელთა დაკმაყოფილება აუცილებელია
.

 სიყვარულის შესახებ ცოდნა უნდა მივიდეს თითოეულ ადამიანამდე.

ამ მიზნებს ემსახურება სიყვარულის გავრცელება

 

სიყვარულის პრაქტიკა

სიყვარულის მდგომარეობაში ყოფნისას ყველაფერი სასიკეთო თავისით მზადდება და ხდება.

ჩვენ სიყვარულზე ვზრუნავთ, სიყვარული კი ჩენზე!

 

სიყვარულის ღრმა პრაქტიკა

სტალკერი იმორჩილებს ემოციურ სხეულს

მშვიდი ემოციური სხეული

სულთან კავშირის გარანტია!!!

 

ფორუმი

უძველესი ცოდნა

http://olmek.info

 

  2010     ©