ცოდნის ადამიანი

ზ ე – ა დ ა მ ი ა ნ ი

ნ   ა   გ   ი

ნ ა გ – უ  – ა ტ მ ა

ნ ა გ – უ – ა ლ ი

 ა  გ     

მაიტრეას(ქრისტეს) მიერ დედამიწაზე გადმოცემული ინფორმაცია(განდობილთათვის)

 

   ნებისმიერი ახსნის არსი, რასაც არ უნდა აღწერდეს იგი, დაიყვანება ცეცხლისა და სინათლის  პრანასა და სვატისთან შეერთების პროცესთან, რომლის შედეგადაც წარმოიქმნება მირიადნობით ჰოლოგრაფიული კორპუსკულა, რომლებიც ხდებიან იმ არსის საშენი მასალა, ვინც ახდენს მათ წარმოქმნას. ანუ ადამიანი ქმნის საკუთარ თავს სამყაროს აღწერით და მთლიანად ესადაგება მას. ამიტომ მოსწყდე იმას, რაც აღწერილია ადამიანის ახსნით, თვითონ მისთვის პრაქტილულად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ის, რაც დაწერილია ახსნით, თვითონაა, და იგი მუდმივად იქნება იქ, სადაც მოახდინა ეს ახსნა. ნებისმიერი ახსნა, თუნდაც ეს რომელსაც მე აქ ვახდენ, ფარდობითია, არააბსოლიტურია, მაშასადამე ილუზორულია, იმიტომ რომ შესაძლებელია აიხსნას სრულიად სხვაგვარად, სრულიად განსხვავებულად, ვიდრე ამას მე ვაკეთებ.

  მაშასადამე, ადამიანმა, მოახდინა რა ახსნა აღწერით, შექმნა ილუზიის გარსის მომდევნო წილი, რომელშიც მოუწევს მუდმივად ყოფნა და რომელიც გამომდინარე ამ მოქმედებიდან თვითონაა. სამყაროები იმიტომაც წარმოიქმნა, რომ ისინი ზუსტად ასე აღწერა ახსნით შემმოქმედმა.  ჩვენ მხოლოდ ვაგრძელებთ მის საქმეს, ვკეტავთ რა საკუთარ თავს მისი ილუზიით, საკუთარ ილუზიაში.

  ასე შეიძლება გაგრძელდეს უსასრულოდ, სანამ ადამიანი არ ისწავლის ახსნას სხაგვარად, ვიდრე იგი ამას ყოველთვის აკეთებდა. მისი შესაძლებლობა, ნიჭი და უნარი იმითივეა შეზღუდული, რომ შეზღუდულია მისივე – მათი აღწერით. ამიტომ, რომ გავხდეთ უფრო თავისუფალნი და ძლევამოსილნი, საჭიროა, თუკი ხსნი, მაშინ ისე ააგო საკუთარი ახსნა, როგორიც გინდა გქონდეს საკუთარი თავი და ის სამყარო, რომელშიც გინდა ცხოვრება.

  არ უნდა შეზღუდო საკუთარი თავი დამთავრებული იდეებით, სხვაგვარად ისინი წინააღმდეგობებად გადაიქცევიან, არ გაგიშვებენ გადააბიჯო მათ. ანუ საჭიროა რაიმეს აღწერისას განაგდო გახვიდე საკუთარი საზღვრებიდან, იქ, სადაც მართლა უსაზღვრობაა, სადაც არაა ახნა – მომხდარის შემეცნებისა.

  ინდივიდუალურმა აზროფორმამ, რომელიც ორგანიზებულია განმარტებისა და აღწერის შესაბამისად? შეუძლია შემოგთავაზოს მხოლოდ იმ ტიპის ძალები, რომლებიც შეესაბამება აღწერას. ეს უკვე ძალების შეზღუდვაა.

   

  ზეადამიანები  სულიერი იერარქია განდობის საფეხურები აშრამები  შვიდი სხივი    განდობის გზა    სასიცოცხლო ინფორმაცია   ოკულტური სკოლა   გასამხელი საიდუმლოებანი  მეორედ მოსვლა     სულიერი იერარქიის ექსტერიალიზაცია  რეაბილიტაციის ცენტრი     სამყაროს მეუფე და პლანეტარული იერარქია      მელქიორი  ეზოთერული კოსმოლოგია   განდობა    თავის უფალი მონები    კოსმიური მოვლენები   "ძველი"  წინასწარმეტყველებანი    დავით ლოპეზის წინასწარმეტყველება    ა ნ ტ ი ქ რ ი ს ტ ე    ოკულტური ცეცხლი     მანტრა – სიტყვა – ბგერა – აზრი     სიყვარულის ფონდი  აზროვნების პრაქტიკა  მედიტაცია   ცოდნის  ადამიანი    ევოლუციის რეაქტორი    კითხვა პასუხი      ვ ი ბ რ ა ც ი ა     ც ე ც ხ ლ ი     მ უ ტ ა ც ი ა     ა ღ დ გ ო მ ა     სიდჰების სწავლება      ღვთის სასუფეველი    რ ე ა ქ ც ი ა     ღმერთით შემოსილი       სექსუალური ენერგია    სიყვარულის განცდა    სიყვარული    მაიტრეა   გრძნობები   ცეცხლის ადამიანი     ატომი "ნუს"– ი    პლუტონი  შემდეგი ნაბიჯი  კანონი   კანონის შესახებ  სტალკერი   მამოძრავებელი ძალა    ე გ ვ ი პ ტ ე

Get your Ge Online System

 

სიყვარულის გავრცელება


რსებობს ჭეშმარიტება

არსებობს იერარქია

არსებობს პირობები რომელთა დაკმაყოფილება აუცილებელია
.

 სიყვარულის შესახებ ცოდნა უნდა მივიდეს თითოეულ ადამიანამდე.

ამ მიზნებს ემსახურება სიყვარულის გავრცელება

 

სიყვარულის პრაქტიკა

სიყვარულის მდგომარეობაში ყოფნისას ყველაფერი სასიკეთო თავისით მზადდება და ხდება.

ჩვენ სიყვარულზე ვზრუნავთ, სიყვარული კი ჩენზე!

 

სიყვარულის ღრმა პრაქტიკა

სტალკერი იმორჩილებს ემოციურ სხეულს

მშვიდი ემოციური სხეული

სულთან კავშირის გარანტია!!!

 

ფორუმი

უძველესი ცოდნა

http://olmek.info

 

  2010     ©