აზროვნების პრაქტიკა მედიტაცია

მაიტრეას(ქრისტეს) მიერ დედამიწაზე გადმოცემული ინფორმაცია(განდობილთათვის)

 

    იოგი აღწევს შედეგებს მხოლოდ მედიტაციაში. ყველა ვარჯიში – ფიზიკური, ფსიქიური და სულიერი – ემსახურებიან მას, როგორც მედიტაციის  სიღრმის მიღწევის საშუალება. მედიტაცია – ეს აზროვნების პრაქტიკაა; მასში შედის ბევრი დისციპლინა, მაგრამ ყველა მათგანი მხოლოდ აზროვნრბის ფორმაა.

   აზროვნების პრაქტიკის დიდი ხნით შეწყვეტა არ შეიძლება: ირღვევა ენერგოცვლა. აზროვნების პრაქტიკა წარმოაგენს საშუალებას, რომელსაც შეჰყავს აზრი მოძრაობის მოქმედებაში. აზრის მოძრაობის მოქმედება გადის ნაგ–ის(ნაგ – უ – ატმა, ნაგ–უ–ალი, ნაგ–ვა–ლი) სისტემის მთელ სტრუქტურაში. ნაგი წარმოადგენს აზრს, მის ქვანტს, რომელიც ტანუში მოძრაობს. ასეთი სახით მედიტაციას ნაგი მოჰყავს მოძრაობაში და  მოქმედებაში ამ მოძრაობისას.

   მოძრაობის მოქმედება გადის ყველა 72 000 ნადიზე(აზრის არხი) და ასრულებს რა პრანის ტრანსმუტაგენურ გადანაწილებას სამსახელიან ტანუში(ტერმინალში, ტანუში და ასტრალში), აზრის შესაბამისად, გამოსხივდება დჟივას აურაში, ქმნის მასში ცეცხლისა და სინათლის სიმკვრივეს და ინფორმაციულ–ენერგეტიკულ ველს, რომელიც წარმოადგენს აზროფორმას.

   აზროფორმა მოქმედია და უნარი აქვს მოიზიდის თავისკენ სხვა აზროფორმები სივრციდან, შეიერთოს ისინი საკუთარ თავთან. მაგალითად, სიზმარში ადამიანი ხედავს საკუთარ თავს – ანუ საკუთარ აზროფორმას; ხედავს სხვა ადამიანებს – ეს მისმა აზროფორმამ მოიზიდა მასთან იმ ადამიანთა აზროფორმის ქვანტები, ან, დაუშვათ ცხოველების აზროფორმები, მცენაეებისა და მინერალების.  სწორედ ასეთი სახით მედიტაციისას ადამიანს შეუძლია საკუთარი აზროფომის საშუალებით დაინახოს სხვა ადამიანები და მათი საქმეები, შეასრულონ საკუთარი საქმეები მანძილზე და  ნებით გადასცეს საკუთარი ენერგიის ნაწილი ვინმე ადამიანს მისი აზროფორმის საშუალებით.

  როდესაც იოგის აზროფორმა, რომელიც წარმოადგენს აზრს და ნაგს, მისი ნებით იერთებს სხვა აზროფორმებს, იოგის იდეების შესაბამისად, ეს უკანასკნელნი ერთიანდებიან იოგის აზროფორმასთან ერთიან სტრიქტურაში, რომლის სისტემებიც საკუთარი მანათობელი სუტრებით(პრანული ბოჩკოებით, ძაფებით) აღწევენ ნაგის არხებში მათი ღია დაბოლოებებიდან(ბიოლოგიურად აქტიური წერტილები), განსაკუთრებით ტერმინალში(ასტრალიდან ტარის სხეულში), შეეზრდებიან ფაქის სხეულს, მიილტვიან თასის ცეცხლისაკენ(ანახატა ჩაკრამი), სადაც ერთიანდებიან ამ ცეცხლთან და სინათლესთან აზროფორმის გომეოსთაზის მართვის ცენრად, დამოკიდებული ადამიანის არსის გომეოსთასზე.

   აზროფორმის გომეოსთაზი, რომელიც ჯივაში იქმნება, იშლება, თუ შეწყვეტილია აზრის მოძრაობის მოქმედება ნაგის ფლუიდურ არხებში. აზროფორმის სტრუქტურის სისტემების მანათობელი ბოჩკოები იწყებენ დაშლას თასის ცეცხლში. ეს იწვევს აზროფორმის სტრუქტურის სისტემების დანგრევას. აზროფორმა იბრძვის საკუთარი არსებობის მთლიანობისათვის და ცდილობს რა შენარჩუნდეს, ართმევს პრანას ფაქის სხეულს(ტარას). მაშინ ტერმინალი(მყარი სხეული) გრძნობს ტკივილებს მკერდის არეში. თუ შემდგომში სულის დიციპლინა(მედიტაცია) არ განახლდება, მაშინ ტერმინალის წინ დგება საფრთხე გომეოსთაზში დაშლისა. ეს აუცილებლად მიგვიყვანს დაავადებამდე, პირველყოვლისა ფილტვების. შეიზლება განვითარდეს ტუბერკულიოზი – ეს საუკეთესო შემთხვევაში, ხოლო ურესი – ფილვტვის კიბო. ამიტომ მედიტაციის შეწყვეტა თუნდაც ერთი დღით არასასურველია. საჭიროა გამოინახოს პირობები სულის დიციპლინისათვის და წინააღმდეგობა გაუწიოთ ყველანარ მცდელობას ხელი შეუშალონ ადამიანის ბუნებრივ უფლებას იაზროვნოს.

   აზროფორმა  აგრესიულად რომ არ მოიქცეს საკუთარი შემმოქმედის მიმართ, საჭიროა სულის დისციპლინის სისტემატიური პრაქტიკა, პრაქტიკის შესაბამისი თემა ისე უნდა შეირჩეს, რომ ჯივასთან არ მიიზიდოს აზროფორმის მრავალმხრივი ქვანტები სამყაროს აზრთ მოძრაობის სფეროდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიზიდვისა და განზიდვის ძალები ერთმანეთში კონფლიქტში მოვლენ, ხოლო მათი დარტყმები ადამიანის მყარ სხეულზე მოვა,  ტერმინალი იგრძნობს და იძულებული იქნება ითმინოს დისკომფორტი.

   აზრი – ეს ნაგია და შეუძლია დაიკაოს სამყაროში ნებისმიერი ტევადობა ან მდგომარეობა.

   სუბსტანციური აზრის არხები თანაბრად ავსებენ ჯივას, მაგრამ შეუძლიათ ნებისმიერი ფორმის მიღება ჯივასთან ერთად იოგის სურვილის მიხედვით როგორც ხილული ასევე უხილავი, ფარავენ რა საკუთარი თავით იოგს.

           მაიტრეა

ზეადამიანები  სულიერი იერარქია განდობის საფეხურები აშრამები  შვიდი სხივი    განდობის გზა    სასიცოცხლო ინფორმაცია   გასამხელი საიდუმლოებანი  მეორედ მოსვლა     სულიერი იერარქიის ექსტერიალიზაცია  სამყაროს მეუფე და პლანეტარული იერარქია      მელქიორი  ეზოთერული კოსმოლოგია   განდობა    თავის უფალი მონები    კოსმიური მოვლენები   "ძველი"  წინასწარმეტყველებანი    დავით ლოპეზის წინასწარმეტყველება    ა ნ ტ ი ქ რ ი ს ტ ე   მანტრა – სიტყვა – ბგერა – აზრი      სიყვარულის ფონდი   აზროვნების პრაქტიკა  მედიტაცია     ა ღ დ გ ო მ ა     სიდჰების სწავლება     ღვთის სასუფეველი    რ ე ა ქ ც ი ა    ღმერთით შემოსილი    სექსუალური ენერგია    სიყვარულის განცდა    სიყვარული   მაიტრეა  გრძნობები  ცეცხლის ადამიანი   ატომი "ნუს"– ი  პლუტონი  შემდეგი ნაბიჯი  კანონი  კანონის შესახებ  სტალკერი  მამოძრავებელი ძალა კანონის ატრიბუტები      სიყვარული არის კანონი  თვითკონტროლი და კანონი      კანონი და ამაღლებული მეუფეები    ძლევამოსილი თანდასწრება   ცნობიერება სხეული და სიყვარული   მოქმედების პრაქტიკა      ცნობიერება სხეული და სიყვარული

    

Get your Ge Online System

 

სიყვარულის გავრცელება


რსებობს ჭეშმარიტება

არსებობს იერარქია

არსებობს პირობები რომელთა დაკმაყოფილება აუცილებელია
.

 სიყვარულის შესახებ ცოდნა უნდა მივიდეს თითოეულ ადამიანამდე.

ამ მიზნებს ემსახურება სიყვარულის გავრცელება

 

სიყვარულის პრაქტიკა

სიყვარულის მდგომარეობაში ყოფნისას ყველაფერი სასიკეთო თავისით მზადდება და ხდება.

ჩვენ სიყვარულზე ვზრუნავთ, სიყვარული კი ჩენზე!

 

სიყვარულის ღრმა პრაქტიკა

სტალკერი იმორჩილებს ემოციურ სხეულს

მშვიდი ემოციური სხეული

სულთან კავშირის გარანტია!!!

 

ფორუმი

უძველესი ცოდნა

http://olmek.info

 

  2010     ©